Måleprodukter

matning.jpg

Det lønner seg å kontrollere anlegget. Regelmessige målinger hjelper ikke bare til med å øke passasjerkomforten og sikkerheten ved at feil kan konstateres og repareres. Målinger sparer dessuten penger, og fungerer som verifikasjon på utført arbeid.

Med teknisk avanserte målekjøretøy gjennomfører vi innmålinger av spor og kjøreledninger. Vi har også et teknisk kyndig personale, som utfører ikke-destruktiv prøvning av skinner med ultralyd.

Innen måleprodukter arbeider vi på følgende områder:

Maskinell tilstandsvurdering (PDF)

Kontaktledningsmätning

Oförstörande provning (OFP)

Periodisk mätning

Utsättning inmätning (PDF)