Annen virksomhet

content_large_image13_sparmaskin.jpg

Infranords maskinpark består av forskjellige sporgående kjøretøy og annet teknisk utstyr tilpasset oppdrag på jernbanen. Vi har blant annet maskiner for spor- og vekselretting, maskinell vegetasjonsregulering og transport samt spesialmaskiner til for eksempel ballastrensing, sporutskiftning og vekselinstallasjoner. Vi tilbyr alle typer maskintjenester for anleggsprosjekter og vedlikehold av jernbanenettet.
 
Infranord har en egen enhet for maskinelle måletjenester og uforstyrrende prøving (ultralydkontroll) i Sverige, Danmark og Norge.

Infranord bygger utstyr for signalteknikk og fremstiller prefabrikkerte jernbaneprodukter på eget verksted i Nässjö.

Infranords jernbanekjøretøy og maskiner vedlikeholdes også på eget verksted.