Underlag

minnessund.jpg

Infranord utfører undersøkelser av underlaget før prosjektering og fremtidige tiltak ifølge gjeldende miljøkrav. Vi utfører dessuten effektive fundamentsettinger med boreteknikk som skaper stabilitet i både spor og skinneunderlag.


Innen underlag arbeider vi innenfor følgende områder:

Fundament med boreteknikk (PDF)

Markundersökning (PDF)