Byggtjenester

Webb_Anl_Byggtjanster.jpg

Ombygging av skiftestasjoner og plattformer er blant de mest utfordrende oppgavene som finnes innenfor jernbaneteknikk. Infranords oppskrift på en vellykket modernisering er å sette fokus på nøye planlegging og god logistikk med utgangspunkt i helheten. Infranord har dessuten egne, erfarne idriftsettingsledere som har ansvaret for at anlegget tas i bruk på en sikker måte etter en endring.


Innen byggtjenester arbeider vi innenfor følgende områder:

Bangårdsombyggnader (PDF)

Ibruktagningsledare (PDF)

Plattformsombyggnation