Bane

Webb_Bana_Kph.jpg

Infranord har lang erfaring og høy kompetanse innen sporarbeid. Vi arbeider med egne, unike nybyggingsmaskiner, og effektiviserer kontinuerlig våre prosesser. Dessuten har vi sans for detaljer, og kan derfor utføre oppgavene raskt, effektivt og kompetent.


På spor arbeider vi innen følgende områder:

Ballastrensing (PDF)

Periodiskt underhåll av träslipersbana (PDF)

Nøytralisering (PDF)

Nybygging av spor (PDF)

Delvise svillebytter (PDF)

Sporbytte (PDF)

Sporretting (PDF)

Sporsveising (PDF)

Utsättning inmätning (PDF)

Vägövergång (PDF)

Vekselbytte (PDF)

Vekselretting (PDF)

Ballastkomplettering (PDF)

Ballastbrøyting (PDF)