Firmaprofil

Infranords kunder er sporeiere i Sverige, Norge og Danmark. Vi har fokus på reisende og godstransportører, samtidig som vi sørger for raske leveranser og maksimal sikkerhet. Våre slagord er innovasjon, kompetanse og effektivitet. 

Innovasjon
Infranord er banebrytende i både teori og praksis. Vi tenker i nye baner og utvikler tjenestene våre med kundens behov i fokus. Infranord er en moderne markedsleder som streber etter stadig forbedring og utvikling.

Kompetanse
Infranord er den mest erfarne aktøren på det svenske markedet, og vi deler kunnskapen vår med hverandre og kundene våre. Vi leverer høy kvalitet og god service.

Effektivitet
Effektivitet handler om å sørge for de raskeste leveransene og mest verdi for pengene. Infranord skal tilby markedets mest effektive prosesser med produktivitet, sikkerhet og kvalitet i sentrum. Takket være standardiserte prosesser og metoder brukes ressursene på en effektiv måte, samtidig som vi sørger for at kunden får samme kvalitet og behandling samme hvor arbeidet utføres. 

Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av vår virksomhet, med målsettingen å levere kostnadseffektive løsninger av god kvalitet til våre kunder.

Årsrapport og bærekraftrapport (svensk)