Etiske retningslinjer

content_large_image17_jarnvagare.jpg

Infranords etiske retningslinjer tydeliggjør hvordan vi skal opptre som forretningspartner, arbeidsgiver og samfunnsaktør. De etiske retningslinjene er fastsatt av Infranords styre og brukes til å styre og utvikle virksomheten.

Alle medarbeidere i Infranord har ansvar for og er forpliktet til å følge de etiske retningslinjene og andre policyer/retningslinjer som styrer virksomheten.

De etiske retningslinjene gjelder også i størst mulig grad for kundene, leverandørene og samarbeidspartnerne våre.

Alle ledere i Infranord har ansvar for at de etiske retningslinjene etterleves i den daglige virksomheten, og skal derfor selv gå foran med et godt eksempel.