Prosjektleder – Jernbane

Infranord er en ledende Nordisk jernbaneentreprenør med ca. 1900 ansatte og en omsetning på ca. 4 mrd. kroner. Vi bygger fremtidens spor med søkelys på kundenytte, sikkerhet og bærekraft.

Infranord Norge AS har spennende oppdrag innen nybygging og fornying av norsk jernbane. Vi bygger spor og kontaktledning, signalanlegg og kraftforsyning. Vi gjennomfører store prosjekter i samarbeid med vår ressursbase i Infranord i Sverige og sammen med andre viktige samarbeidspartnere. Vår organisasjon i Norge består av ansatte innen prosjektledelse og operativ gjennomføring. Vi har et godt arbeidsmiljø og har ambisjoner om videre sikker og lønnsom vekst. Vi omsetter for over 500 mill. kroner og er ca. 70 ansatte. Vårt hovedkontor er sentralt i Oslo. Prosjektene gjennomføres primært i Østlandsområdet, men tidvis også andre steder i landet.


Vi søker en effektiv og løsningsorientert prosjektleder:

Som prosjektleder vil du delta i anbudsarbeid og i gjennomføring av prosjekter innenfor nybygging og fornying av jernbanen. Du vil arbeide sammen med hyggelige og dyktige kollegaer med kompetanse innenfor ulike fagdisipliner. Du vil få spennende utfordringer og få mulighet til å bidra og påvirke i en virksomhet som er under utvikling og vekst.

Stillingen rapporterer operativt gjennom prosjekt, men inngår i ressursenheten prosjektstyring. Prosjektleder har enten selvstendig prosjektansvar eller delprosjektansvar, men ikke personalansvar. Hovedmengden av våre prosjekt inkluderer sporaktiviteter og / eller kjørelednings-oppgaver. Stillingen innebærer tett samhandling med utførelsesressurser tilhørende produksjonsenheten.

Vi søker deg som har erfaring fra prosjekter - primært innen jernbanetekniske fag – men også deg som har erfaring fra relevante prosjekter utover jernbane. Du må være løsningsorientert og fremoverlent.

Du har relevant teknisk utdannelse, god innsikt innen prosjektstyring, relevant fagkompetanse og innsikt i HMS og risikovurderinger. Du evner å samarbeide godt i team og er en god motivator som sikrer god kvalitet og fremdrift i prosjekter. Du holder deg faglig oppdatert og har stort engasjement. Du er selvstendig, har gode kommunikasjonsevner og høy arbeidsmoral.  

Sentrale arbeidsoppgaver for prosjektleder

 • Helhetlig ansvar for prosjektet og prosjektets mål
 • Har ansvar for prosjektets fremdrift, og sikkerhets- og kvalitetsmessig utførelse
 • Overordnet ansvar for framdriftsplanlegging og bemanningsplan for eget del- eller hovedprosjekt
 • Skal sikre prosjektets prosess-styring og organisatoriske riktige sammensetning gjennom våre egne ressurser eller gjennom underleverandører
 • Har sammen med prosjektsjef ansvar for prosjektets total økonomiske utvikling og godkjenner avtaler som påvirker prosjektet
 • Har den daglige oppfølging av utførelse og leveranser i prosjektorganisasjonen, deltar på møter med byggherre og er ansvarlig for rapportering til byggherre og egen ledelse
 • Utarbeider endringsordrer eller dispensasjon for avvik ovenfor byggherre
 • Overordnet HMS-etterlevelse i prosjektet

Kvalifikasjoner og erfaring 

 • Høyere utdannelse, helst innen jernbaneteknikk, men annen relevant prosjektledelseskompetanse er også interessant. God erfaring kan oppveie manglende formell utdannelse
 • Førerkort klasse B
 • Fordel med kunnskap til Bane NORs og JBVs tekniske regelverk, men ikke absolutt krav
 • God IT kompetanse samt god norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne

Egenskaper 

 • Interesse for denne spennende bransjen og fagområdet
 • Arbeider nøyaktig, systematisk og har god forståelse for sikkerhet og risiko
 • Du er en positiv og god relasjonsbygger som har fokus på fremdrift og forbedring
 • Løsningsorientert, strukturert med høy grad av gjennomføringsevne 
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner 
 • En bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • God forretningsforståelse

 

Velkommen til å søke på stillingen via vår samarbeidspartner Express Rekruttering:  https://expressrekruttering.recman.no/job.php?job_id=233538 

For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte rådgiver i Express Rekruttering, Linda Slettebø | linda@express.no Tlf: +47 91173994