Vi søker lærlinger

Vi søker energimontørlærlinger og banemontørlærlinger med oppstart høsten 2020. Vil du ha en lærlingetid med varierte arbeidsoppgaver, trivelig arbeidsmiljø og mye frisk luft? Da bør du bli lærling i Infranord Norge!

Om Infranord
Infranord er en ledende Nordisk jernbaneentreprenør med ca. 1900 ansatte og en omsetning på ca. 4 mrd. kroner. Vi bygger fremtidens spor i Norge med fokus på kundenytte, sikkerhet og bærekraft.

Infranord Norge AS har spennende oppdrag innen nybygging og oppgradering av norsk jernbane, det betyr at vi bygger spor og kontaktledning, signalanlegg og kraftforsyning. Vi gjennomfører store prosjekter i samarbeid med vår ressursbase i Infranord i Sverige og andre viktige samarbeidspartnere. Vi er i dag 53 ansatte i Norge og har ambisjoner om videre vekst.

Jobben gjøres overalt hvor togene går. Som energimontør/banemontør i Infranord bør du derfor trives med å arbeide utendørs, på høyfjellet, i tuneller, skog og bebygde områder, sommer, høst, vinter og vår.

Hvordan er det å være lærling i Infranord?

 • Et trivelig arbeidsmiljø preget av faglig stolthet
 • Tett oppfølging fra din veileder og fagansvarlige, og fra Opplæringskontoret for jernbanen
 • Opplæring på norsk jernbaneskole, betalt av Infranord
 • God lærlingelønn 
 • En lærlingekontrakt som varer helt til du har bestått fagprøven 
 • Sterkt fokus på sikkert arbeid, med god opplærling 
 • Varierte arbeidsoppgaver og arbeidsdager 
 • Mye frisk luft 
 • Mulighet for fast ansettelse i en fremtidsrettet bransje, med god lønn og karrieremuligheter 

Læretiden er 2,5 år. Under læretiden kan det være en del reising fordi opplæringen kan foregå i andre deler av landet.

Personlige egenskaper

 • Som lærling er du avhengig av å samarbeide godt med flere faggrupper 
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i arbeidslag
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Kravene til sikkerhet er høye, og du må derfor arbeide nøyaktig og systematisk
 • En god lærling må ha både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter
 • Du må ha teknisk innsikt, arbeide nøyaktig og være fleksibel 

Hva gjør en energimontør?
Rundt 80% av trafikken på norsk jernbane kjøres med elektriske tog, forsynt med 15000 volt. De ikke-elektrifiserte delene av jernbanenettet trenger imidlertid også høyspent strømforsyning, blant annet for å drive signalanlegg og sporveksler. Infranord sine energimontører har ansvar for bygging og idriftsettelse av nye anlegg, og lærlinger er med på å utføre de samme oppgavene.

Kvalifikasjoner energimontørlærling

 • Bestått VG1 Elektrofag
 • Bestått VG2 Elenergi
 • Du må bestå Statens jernbanetilsyns helseundersøkelse som gjennomføres ved inntak
 • Personer med diabetes, manglende fargesyn og nedsatt hørsel vil ikke bestå testen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Fordel at du har førerkort klasse B, eventuelt at du tar dette snarest når du fyller 18 år

Hva gjør en banemontør? 
Som banemontør arbeider du med nybygging og reparasjon av skinner, sviller og sporveksler, med andre ord, jernbanesporene som togene kjører på. Du gjennomfører også kontroller på eksisterende anlegg.


Kvalifikasjoner banemontørlærling

 • Bestått VG1 samt VG 2 Anleggsteknikk. Læretiden i bedrift blir 2 år, eller
 • Bestått VG 1 samt VG2 Byggteknikk. Læretiden i bedrift blir 2,5 år. Tverrfaglig eksamen må avlegges i læretiden
 • Bestå helseundersøkelse som gjennomføres ved inntak. Helseundersøkelsen er underlagt helsekravene i Togfremføringsforskriften. Personer med diabetes, manglende fargesyn og nedsatt hørsel vil ikke bestå testen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Fordel at du har førerkort klasse B, eventuelt at du tar dette snarest når du fyller 18 år

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver 
 • Avlønning iht. tariff
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Ordnede arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø

Følgende må legges ved søknaden:
CV, kompetansebevis (karakterer) for VG1 og VG2. Går du på VG2 i år, legger du ved terminkarakterene for første halvår. Kompetansebevis for VG2 må da ettersendes når du har mottatt dette.

Søknad merkes «lærling 2020» og sendes med vedlegg til: rakel.lokken@infranord.se
Kun søkere som er aktuelle for intervju vil få svar.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om stillingene
Kontaktperson: Roar Solhaug
Stillingstittel: Prosjektsjef
Telefon: 900 44 607