Besiktningsman

Besiktningsmannen, som namnet till trots lika gärna kan vara en kvinna, undersöker järnvägen för att upptäcka fel som skulle kunna vara en säkerhetsrisk eller orsaka störningar i tågtrafiken. Det är ett förebyggande arbete som är viktigt för att kunna planera järnvägens underhåll på ett bra sätt.

Arbetet sker dagtid. Vissa resor kan krävas beroende på var du bor.

En besiktningsman är ofta gymnasieingenjör. För att arbeta som besiktningsman krävs också att du har relevanta säkerhetsutbildningar, något som Infranord tillhandahåller.