Menu

Bästa tillgängliga teknik

Intervju med Mikael Åstrand, Affärschef på Infranord

Mikael Åstrand under Almedalsveckan 2017

Vilka av dagens tekniktrender tror du påverkar branschen mest?
Digitalisering i form av uppkoppling mot sensorer och liknande kommer allt starkare. Infranord deltar till exempel i projekt som drivs av Trafikverket där vi arbetar med sensorer på tågen som mäter hur spåren och kontaktledningarna mår. I Nederländerna och England har man kommit ganska långt med den tekniken.

Vilka andra tillämpningar av nya teknologier ser du framför dig?
Generellt ligger vi väl framme i arbetet med att samla in data. Men inte lika långt med hur den ska analyseras och vad den ska tjäna till. Artificiell Intelligens, Big Data och Machine learning skulle kunna användas för analyser i större utsträckning än idag.

Berätta om ett projekt som du tycker är speciellt spännande!
Under hösten 2017 startade vi ett projekt om automatiska tågvarningssystem som vi förmodligen är först med i Sverige. Tekniken har använts i andra delar av Europa men inte här. Tidigare har järnvägstekniker på plats signalerat om det kommit tåg under pågående banarbete. Teknikerna kommer att ersättas med sensorer som känner av om det kommer ett tåg och som då skickar signaler till en huvudenhet som larmar arbetande personal.
Det innebär att våra medarbetare kan utföra de uppgifter som de är utbildade för och att spaningen överlåts till en maskin som aldrig tappar uppmärksamheten.

Hur är Infranord positionerat i relation till sina konkurrenter?
Infranord ligger ungefär i mitten av fältet. Det finns internationella aktörer som är längre fram än vi. Vår ambition är att bli bäst på FoU i Sverige.

Hur ser det ut i Sverige generellt?
Jämför vi med den tekniska utvecklingen i till exempel Japan, Nederländerna, Tyskland och Schweiz så är Sverige lite efter. Japan och Schweiz brukar nämnas som föregångsländer

Möt våra medarbetare

Med rätt inställning är allt möjligt
Emma Björk, platschef

Lösningsorienterad vardag
Daniel Maurits, eltekniker

Ett företag med många möjligheter
Gustav Elmdahl, projektadministratör

Bästa tillgängliga teknik
Mikael Åstrand, affärschef 

Varierande yrke som utmanar mig som tekniker
Niklas Backman, Utbildningsspårare och signaltekniker