Menu

Ansök till Infranords Utbildningsspåret

Utbildningsspåret pågår varje år med start under sommaren och pågår ca 12-18 månader framåt. Det innehåller bland annat:

- Arbete på placeringsort inom vald teknikgren
- Säkerhetsutbildningar samt teknikspecifik utbildning, kan ske på annan ort
- Avsatt tid med mentor/handledare för att förstå yrket från grunden
- Möjlighet att få prova på Infranords samtliga teknikgrenar

Platserna på Utbildningsspåret 2020 är tillsatta. Ansökningsperioden för 2021 startar under våren. Har du frågor om programmet kontakta någon av våra Personalgeneralister.

Vad är Utbildningsspåret? 

Fakta om Infranord

Verksamhet
Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden.

Anställda
1900 personer varav cirka 1300 tekniker.

Omsättning
4 miljarder SEK. 

Ägare
Infranord ägs till 100 procent av svenska staten.

Huvudkontor
Solna i Sverige

Dotterbolag
Norge