Menu

Infranord Academy

Infranord Academy är Infranords utbildningsenhet som är ackrediterad av Transportstyrelsen. Infranord vidareutvecklar medarbetarnas kompetens och genomför även utbildningar för externa personer. Infranord Academy genomför framförallt järnvägstekniska utbildningar inklusive anpassade utbildningar för SLL. Inom ramen för Infranord Academy genomförs även ledarskaps- och arbetsmiljöutbildningar.