Utbildningar inom trafiksäkerhet

Två tåg står stilla i natten under utbildning

Vi erbjuder följande utbildningar inom  Trafiksäkerhet

Spår- och tunnelbehörighet Tunnelbana, spårväg och järnväg (Kat 19)
Utbildning för personer som ska beträda SL:s spårområden eller arbeta under en tillsyningsman(TSM).

Utbildning på engelska genomförs efter särskilt beslut. Begäran om särskilt beslut skall i varje enskilt fall fattas av CSÄ(SL) efter begäran från det företag/organisation som önskar beställa sådan utbildning.


Tågvarnare spårväg och järnväg (Kat 26,36)
Utbildning för personal som ska arbeta med att varna personal i spår.


Tillsyningsman spårväg och järnväg (Kat 25,35)
Utbildning för personal som ska ansvara för arbete i spår eller i riskfyllt närområde till spår.


Huvudtillsyningsman spårväg och järnväg (Kat 24, 34)
Utbildning för personal som vid spårdisposition ansvarar för samordning mellan olika anordningar och åtgärder.


Arbetstågförare spårväg och järnväg (Kat 22, 32)
Utbildning för personal som skall framföra arbetståg.