Drift och underhåll av Norra Stambanan

Norra Stambanan är en högt trafikerad och teknisk avancerad anläggning på 60 mil som sträcker sig mellan Gävle – Bollnäs – Ljusdal – Ånge.

Uppdraget innebar att minska alla fel som orsakar förseningar och stopp i tågtrafiken. Exempel på  tågstörande fel var växelfel, kontaktledningshaverier, snöröjning med mera. Uppdragets omfattning var 5 år med förlängning på 1 + 1 år och totalt 7 år. Projektet avslutades 2015.

Trafikverkets behov var att säkerställa en väl fungerande tågtrafik med så lite driftstopp som möjligt. Insikten i det totala underhållsbehovet var svårt att överblicka med hänsyn till anläggningens längd och tekniska komplexitet.

Infranord startade projektet med en grundlig genomgång av hela järnvägsbanan för att göra en bedömning av banans skick utifrån resursbehov och rimlighetskrav ställda i upphandlingsunderlaget. Identifierade brister var bland annat slipers som inte höll måttet och som behövde bytas ut för att säkerställa en längre hållbarhet. Kartläggningen gav Infranord rätt förutsättningar att planera för resursbehovet under projektets alla tre faser, 2008-2013, 2014 samt 2015.

Projektet öppnade upp för en transparens genomgående i hela projektet vilket möjliggjorde för täta dialoger och snabbare beslutsgång vilket stärkte både förtroendet, säkerheten och relationerna mellan Trafikverket och Infranord. Transparensen bidrog även till att besiktningen gick smidigt och antalet fel minimerades. Resultatet blev att projektet höll tiden och levererade en hög standard för längre hållbarhet.