Citytunneln i Malmö

Spåret i tunnlarna kommer utföras med stomljudsdämpat ballastfritt spår där spåret gjuts in i betong.  Delen ovan mark utförs som en konventionell järnvägsanläggning. I entreprenaden ingår även installationer för högspänning för de tre stationerna Hyllie, Triangeln och Malmö C Nedre, hög- och lågspänning för järnvägen, inredning i tvärtunnlar inklusive luftbehandling samt system för tele- och datakommunikation fram till Öresundsbanan.