Botniabanan ERTMS

Infranord har i detta uppdrag agerat underentreprenör åt Bombardier Transportation Sweden AB. 

I uppdraget har ingått bland annat kabelläggning, spårledningsmontage, balismontage, uppsättning av ERTMS-tavlor, installation av växeldriv och tungkontrollkontakter, verkstadsmontage, utsättning och installation av nya skåp och kiosker samt installation i befintliga kiosker och teknikhus.