Prefabricering är Infranord Components affärsidé och recycling är verksamhetens bästa bieffekt

Infranord Components är Sveriges ledande leverantör av prefabricerade produkter för järnvägen. De två viktigaste produkterna är prefabricerade kontaktledningsprodukter och prefabricerade teknikbyggnader innehållande elkraft-, tele och signalsystem.

Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge . Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Infranord har 1800 medarbetare och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor.

Infranord Components är Sveriges ledande leverantör av prefabricerade produkter för järnvägen. De två viktigaste produkterna är prefabricerade kontaktledningsprodukter och prefabricerade teknikbyggnader innehållande elkraft-, tele och signalsystem.

Totalt har Infranord Components levererat cirka 500 signalställverk i Sverige och försett marknaden med prefabricerade kontaktledningsprodukter till ett värde av 30 miljoner kronor om året. Under 2016 producerade Infranord Components 5200 utliggare och 46 800 bärtrådar till den svenska järnvägen.

Den intressantaste med Infranord Components är dock den djupgående och breda kunskap om hur olika sorters järnvägsteknik kan återvinnas och renoveras, något som är avgörande för ett effektivt underhåll av alla typer av järnväg.

- Sverige har en järnväg med väldigt blandad teknik. Allt från räls och komponenter som är monterade under 50-talet till modern digitaliserad teknik. Infranord Components har rätt kunskap för att hantera hela spannet av teknik. Som en effekt av detta har vi också blivit väldigt kunniga vad gäller att renovera och återanvända järnvägskomponenter. För oss är järnväg hållbarhet i flera led säger

Infranord Components är Sveriges största och modernaste järnvägsverkstad och omsätter 140 MSEK per år.

2017-09-22