Trafiksäkerhet och arbetsmiljö

Suddig bild på rälsläggare som passerar

Vid arbete i spårmiljö uppstår många risker som ställer höga krav både på dem som utför arbetet och på arbetsplatsens utformning. På våra arbetsplatser är det ingen ovanlighet att tåg kommer i 200km/h och att man samtidigt står under en kontaktledning med en spänning på 16 kV. Detta i sig innebär stora risker för medarbetarna.

Inom Infranord är detta område prioriterat och vi arbetar ständigt för att förebygga  allvarliga olyckor och skador hos våra medarbetare. Vi vill att du som leverantör arbetar för att medarbetarna skall känna sig trygga på sin arbetsplats och komma hem om kvällarna med livet och hälsan i behåll.

Vi har tagit fram Allmänna skydds- och ordningsregler som ställer krav på samtliga som befinner sig på våra arbetsplatser. Att våra leverantörer åtar sig att uppfylla dessa ser vi som en självklarhet.

Läs om våra allmänna ordnings- och skyddsregler här (PDF)