Vårt chefsprogram

Kvinnlig tekniker som gått chefsprogrammet

Infranords chefsprogram är en tvåårig utbildning som omfattar både praktiskt och individuellt ledarskap samt projektledning, ekonomi och entreprenadjuridik.

Chefsprogrammet riktar sig i första hand till Infranords linjechefer. Utbildningen är uppdelade i fyra terminer med olika teman; ledarskap, ekonomi, projektledning och personalfrågor.

Syftet är att stärka ledarskapet i bolaget för att på så sätt öka förmågan att kunna driva förändring och utveckling av verksamheten.