Att arbeta på Infranord

Infranord är ett kunskapsföretag och järnvägen är en kompetenskrävande bransch med stolta anor och hög lojalitet bland medarbetare. Infranords medarbetare arbetar bland annat med samhällsbygge, teknik och miljö. 

Attraktiv arbetsgivare
Branschgemensamma utmaningar är att inspirera unga människor att se järnvägsrelaterade bolag som en möjlig karriärväg. I konkurrensen om nya medarbetare har Infranord fördel av att kunna tillhandahålla interna utbildningar vilket medför möjligheten att rekrytera relativt ung och oerfaren arbetskraft. Infranord ger unga bra förutsättningar att utvecklas i infrastrukturbranschen.

Bolaget har en egen utbildningsenhet, Infranord Academy, som är ackrediterad av Transportstyrelsen och som bidrar till att vidareutveckla medarbetarnas kompetens. Infranords satsningar på att bredda medarbetarnas kompetens ger en mångfacetterad kompetensbank så att bolaget i olika projekt kan möta kundens behov.

Trivsel och arbetsmiljö
För att få en bild av hur medarbetarna trivs på arbetsplatsen och hur de ser på sina chefer genomför Infranord varje år en medarbetarundersökning. Resultaten från undersökningen ger värdefull kunskap om arbetsmiljön och vägledning för att vidta åtgärder. Trenden visar att samarbete och arbetsglädje har ökat samt att bolagets anseende som arbetsgivare har förbättrats. Något som också tas på stort allvar är att alla medarbetare beter sig på ett bra sätt mot varandra och flera projekt har initierats för att öka förståelsen för hur olika kompetenser kompletterar varandra.