Jobba med oss

En stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter gör att våra medarbetare trivs. För att behålla och attrahera blivande och befintliga medarbetare är det avgörande att Infranord är en attraktiv arbetsgivare. 

Infranord har under de senaste åren genomfört en rad förändringar i syfte att skapa en mer fokuserad och målinriktad organisation där medarbetare trivs, chefsansvaret är tydligt, utvecklingsmöjligheterna goda och säkerheten hög. Förändringarna har gett önskad effekt och Infranord har bra förutsättningar att både bibehålla och rekrytera branschens bästa medarbetare.

Kom och jobba med oss!

 

Har du frågor om hur det är att arbeta på Infranord eller vad som behövs för att söka ett ledigt jobb. Kontakta någon av våra HR affärspartners.

Läs mer om vad de olika yrkesroller kräver för utbildningar här. 
Lediga jobb finns här

Infranord Region Nord: 
Pia Svanbeck, tel: 010-121 43 15

Infranord Region Mitt:
Jan Broberg, tel: 010-121 43 12
Sofia Plym Arkert, tel: 010-121 43 77 (Stockholm)

Infranord Region Syd:
Sofi Sjöblom, tel: 010-121 39 38 
Anne Brundin, tel: 010-121 24 90 

Infranord Region Väst:
Hanna Baric, tel: 010-121 39 35

Infranord Produktionsstöd:
Timea Szabo, tel: 010-121 41 07

Infranord Components och Infranords mätenhet:
Anne Brundin, tel: 010-121 24 90 

Infranord Norge: 
Anne Brundin, tel: 010-121 24 90

Infranords Gemensamma funktioner:
Linnea Svahn, tel: 010-121 71 45

 

Fakta om Infranord

Verksamhet
Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden.

Anställda
1900 personer varav cirka 1300 tekniker.

Omsättning
Över 4 miljarder SEK

Ägare
Infranord ägs till 100 procent av svenska staten.

Huvudkontor
Solna i Sverige

Dotterbolag
Norge