Styrningar och värderingar

Infarnords hållbarhetsstyrning utgår från statens ägarpolicy, kompletterat med bolagets vision, mission, affärsidé, värdegrund, uppförandekod och hållbarhetspolicy. Infranord följer relevanta delar av Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Uppförandekod

Hållbarhetspolicy