Ledningssystemets omfattning

Infranord bygger och underhåller järnväg som bidrar till hållbara transporter och ett hållbart resande. Vi är certifierande enligt ISO 9001/14001:2015. Infranord har varit certifierade enligt miljö sedan 2003 och kvalitet sedan 2005. 

Ledningssystemet är integrerat och omfattar även Arbetsmiljö, El- och Trafiksäkerhet (vi har tillstånd för järnvägsföretag, säkerhetsintyg del A och del B som omfattar godstrafik inklusive trafik med farligt gods).

Infranord är även certifierade för Svets enligt SS-EN ISO 3834-2 och Mätenheten är ackrediterade enligt 17 025: 2005.

Ledningssystemet omfattar hela företagets verksamhet i Sverige.

När vi bygger järnväg påverkar vi miljön främst genom utsläpp av koldioxid genom transporter och drift av våra arbetsmaskiner. Andra betydande miljöaspekter är att vi i vår verksamhet använder kemikalier och alstrar avfall.

Vi arbetar för att minska våra utsläpp av koldioxid och vårt mål är därför att minska detta utsläpp med 10 % fram till 2022.

Inom Infranord tar alla medarbetare ansvar för sin egen och andras säkerhet

Vi stärker säkerhetskulturen genom att:

  • Öka motivationen att sätta säkerheten först
  • Stärka alla ledares säkerhetsfokus
  • Underlätta ett säkert arbetssätt

Vårt arbetar med att minimera antalet allvarliga olyckor och att minska olycksfallsfrekvensen. Vårt mål är att inte ha några allvarliga olyckor i vår verksamhet.

Strategi och affärsplan är styrande för verksamheten. Ledningens genomgång genomförs i 2 gånger per år och visar hur vi styr mot en ständig förbättring av verksamheten.

Nedanstående processer finns inom företaget och visar hur vi styr och driver vår verksamhet.

 

Läs gärna mer om våra intressenter under fliken ”Intressenter”. Vår hållbarhetspolicy finns tillgänglig under fliken ”policy”. Vår hållbarhetsredovisning visar hur vi arbetar aktivt med indikatorer för att förbättra oss inom avsedda områden.