Dialog med intressenter

Infranord samarbetar med en mängd olika intressenter som påverkar och påverkas av företagets verksamhet. De primära intressenterna är kunder, medarbetare, ägare samt affärspartners, exempelvis leverantörer, projektörer och teknikleverantörer. En väl fungerande järnväg kräver samverkan mellan en rad olika aktörer. Infranord har därmed en mängd kontaktytor gentemot olika intressenter, allt från affärsrelationer på regional och lokal nivå till kontakter med hållbarhetsgrupper för statliga bolag.

En aktiv dialog med Infranords intressenter bidrar till att säkerställa att bolagets
prioriteringar och strategier är relevanta. Dialogen med intressenterna är därför en viktig del i Infranords hållbarhetsarbete och ger ett viktigt underlag till bolagets kontinuerliga förbättringsarbete. Dialogen underlättar också förståelsen av intressenternas behov och förväntningar samt

​Intressent ​Ansvar ​Dialog
​Medarbetare
 • Att skapa en säker arbetsplats.
 • Att vara ett lönsamt företag med tydliga
  styrmodeller.
 • Att vara en arbetsplats för alla.
 • Att arbeta mot mobbing och diskriminering.
 • Medarbetarsamtal
 • Infrapulsen
 • Arbetsplatsträffar
 • Skyddskommittéer
​Kunder
 • ​Att leva upp till kontrakt.
 • Att vara en pålitlig, korrekt och professionell
  entreprenör.
 • Att leverera en säker, punktlig och
  miljöanpassad järnväg till rätt pris.
 • ​Kundmöten
 • Affärsmöten
 • Byggmöten
 • NöjdKundIndex (NKI)
​Ägare
 • ​Att Infranord uppfyller ägarens mål för lönsamhet och soliditet, samt
  lämnar utdelning enligt fastställd policy.
 • Att våra entreprenader genomförs med låg
  miljöpåverkan och hög säkerhet.
 • ​Ägardirektiv
 • Styrelsemöten
 • Möten med
  Näringsdepartementet
​Leverantörer
 • ​Infranord är Nordens största järnvägsentreprenör och vi har ett ansvar att inte missbruka vår dominerande ställning.
 • Att våra krav är tydliga och transparenta.
 • Säkerhetsmässigt ansvar för inhyrd personal.
 • Leverantörsbedömning
 • Leverantörsuppföljning
 • Fysisk leverantörsrevision