Hållbarhetsredovisning

Infranords målsättning är att driva verksamheten på ett hållbart sätt, och beskrivningen av hållbarhetsarbetet är därför, så långt det är möjligt, integrerad i Infranords årsredovisning. ​Infranord tillämpar GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering.