Strategiska fokusområden

Utifrån bolagets affärsidé har fyra strategiska fokusområden identifierats som tillsammans definierar Infranords väg framåt. De fyra strategiska fokusområdena är;

Stärka säkerhetskulturen
Alla medarbetare tar ansvar för sin egen och andras säkerhet.

Utveckla kunderbjudandet
Vi bidrar till samhällsnytta och säkrar tillväxt i vår affär genom att utveckla vårt erbjudande tillsammans med våra kunder och partners. Vi förbereder oss också för framtida förvärv.

Skapa en attraktiv arbetsplats
Vi skapar en attraktiv arbetsplats där medarbetare vill stanna kvar och vidareutvecklas och dit nya medarbetare söker sig. 

Öka den interna effektiviteten
Vi förbättrar kontinuerligt verksamheten och inför förenklade arbetssätt, metoder och verktyg.